.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวังยางวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง

 
 
 
  หน้าหลัก    ITA ปีการศึกษา 2566 
ITA ปีการศึกษา 2566
 

O1 โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 Q&A

O9 Social Network

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

     14.1 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนวังยางวิทยาคม

     14.2 พรรณนาขอบข่ายงานตามโครงสร้างการบริหารและจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานทั่วไป

     14.3 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

     14.4 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน บริหารงบประมาณ

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

     15.1 มาตรฐานการให้บริการงานวิชาการ

     15.2 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

     15.3 คู่มือสำหรับประชาชนงารบริหารทั่วไป

     15.4 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ บริหารงบประมาณ

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

     16.1 สถิติการใช้บริการห้องวิชาการ

     16.2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

     16.3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานบริหารทั่วไป

     16.4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

     17.1 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

     17.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ กลุ่มบริหารทั่วไป

     17.3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

     17.4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

O18 E-Service

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Goft Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32 การสร้างวัฒนธรรม  No Gift Policy

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติผิดมิชอบประจำปี

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O36 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O39 ประมวลผลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

     43.1 แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนวังยางวิทยาคม

     43.2 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

 
 
นายธีระพงษ์ นามสง่า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
นางสาวจิตติมา ประวัติพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 100.26.179.41
คุณเข้าชมลำดับที่ 641,453
 
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567
 
 
 
โรงเรียนวังยางวิทยาคม
160 หมู่ 2 บ.หนองนางด่อน ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม 48130
Tel : 042-577011  Fax : 042-577011
Email : wangyangwit@wyw.ac.th