.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวังยางวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง

 
 
  Home page    Contact us 
Contact us
 

WEB ADMIN


 นายวีรศักดิ์ มหาวงค์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ 


โทร. 0883127824

ita63.pdf
 
 
นายเทอดไทย หอมสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 
August 2563
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 15 August 2563
 
All online 2 People
IP number 3.228.11.9
You are visitor number 185,351
 
โ ร ง เ รี ย น วั ง ย า ง วิ ท ย า ค ม
1 6 0 หมู่ 2 ต. วั ง ย า ง อ.วั ง ย า ง จ.น ค ร พ น ม 4 8 1 3 0
Tel : 0 4 2 - 5 7 7 0 1 1  Fax : 0 4 2 - 5 7 7 0 1 1