.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวังยางวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง

 
 
  หน้าหลัก    ประวัติของโรงเรียน 
ประวัติของโรงเรียน
 

ประวัติโดยย่อ

          โรงเรียนวังยางวิทยาคม ตั้งที่เลขที่ 160 หมู่ที่ 2 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชนบทเพื่อให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษา 10 ขยายสาขาไปที่ตำบลวังยาง เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยใช้พื้นที่ของราชพัสดุ จำนวน 50 ไร่ เป็นที่ตั้งของโรงเรียน มีนายสมศักดิ์ ไตรยราช ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา เป็นผู้ดูแลสาขาและได้รับการสนับสนุนอนุเคราะห์ครู – อาจารย์ วัสดุอุปกรณ์ โต๊ะ – เก้าอี้ ไปช่วยเหลือในการดำเนินการในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี โรงเรียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2535 จำนวนนักเรียน 31 คน ทำการเรียนการสอน ณ อาคารชั่วคราว ซึ่งมีผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนชาวบ้านวังยาง บ้านหนองนางด่อน บ้านนาขาม บ้านสามแยก ได้ร่วมมือกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น เพื่อจะได้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน ของลูกหลานพร้อมครู – อาจารย์ ได้ทำการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2538 เป็นวันที่เราชาววังยางภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อได้รับประกาศอนุมัติจัดตั้งโรงเรียนเป็นเอกเทศ จากกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ชื่อว่า โรงเรียนวังยางวิทยาคม

 
 
นายเทอดไทย หอมสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม
 
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 6 มีนาคม 2564
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.237.97.64
คุณเข้าชมลำดับที่ 209,716
 
โ ร ง เ รี ย น วั ง ย า ง วิ ท ย า ค ม
1 6 0 หมู่ 2 ต. วั ง ย า ง อ.วั ง ย า ง จ.น ค ร พ น ม 4 8 1 3 0
Tel : 0 4 2 - 5 7 7 0 1 1  Fax : 0 4 2 - 5 7 7 0 1 1