หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม เปิดเทอม 1/2564 
      คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนวังยางวิทยาคม ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19
นายอำเภอเยี่ยมเปิดเทอม 1/2564 (สถานะการโควิด) 
      นายกชภูมิ สำลี นายอำเภอคนใหม่ ของอำเภอวังยาง พร้อมคณะ เยี่ยมชม และให้กำลังใจ การเปิดเทอมใหม่ 1/2564 ในสถานะการโควิด 19
ประชุมคณะกรรมการโรงเรียน 
      นายเทอดไทย หอมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม ได้ประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อนำปัญหา และ ข้อตกลง ในหัวข้อต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียน
นักเรียนรายงานตัว ม.1 และ ม.4 
      นักเรียนโรงเรียนวังยางวิทยาคม ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 รายงานตัว ในสถานะการโควิด19  เว้นระยะห่าง ตรวจและแสกน เพื่อความปลอดภัยในการรายงานตัว
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
มอบเงินอุดหนุนโควิด-19 
     

 
ภาพกิจกรรม
 

โมเดล โรงเรียนวังยางวิทยาคม