หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
       วันอังคาร 26 กันยายน 2566 โรงเรียนวังยางวิทยาคมได้รับการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) ปีงบประมาณ 2566 ตามมติ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางก
คนสร้างสุขภาวะ 
       วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธุ์ (สภส.) ได้ลงพื้นที่ผลิตสื่อสร้างสรรค์สื่อคุณค่า "คนสร้างสุขภาวะ" ภายใต้โครงการความร่วมมือการสื่อสารเพื่
การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
       วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 นางสรัญญา บุดดา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนวังยยางวิทยาคม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
       วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 และการติดตามการพัฒนาการศึกษาตามนโยบาย "โรงเรียนค
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
การแนะแนวเข้าศึกษาต่อ 
      ตัวแทนคณะครูและตัวแทนนักเรียนได้ออกดำเนินการแนะแนวโรงเรียนเพื่อแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ โรงเรียนบ้านหนองสะโน, โรงเรียนบ้านวังยาง, โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน, โรงเรียนบ้านนนาขาม, โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร และโรงเรียนบ้านผัก

 
ภาพกิจกรรม
 

MOE Safety center
 

การสร้างการรับรู้ การเข้าถึง และการปฏิบัติการใช้งาน platform ของระบบ MOE Safety Center ให้กับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ให้สมัครเป็นสมาชิก (Active User) ในระบบ

QR-CODE คู่มือผู้แจ้งเหตุ

ประกอบด้วย 4 ช่องทาง ดังนี้

1. Application : MOE Safety Center

2. website : www.moesafetyceter.com

3. line : @MOESafetyCenter

4. Call Center : 021266565


โมเดล โรงเรียนวังยางวิทยาคม
 

 


ประเมิน EIT สำหรับบุคคลภายนอก
 

 


ประชาสัมพันธ์ "คนไทยมีงานทำ"
 

 


คู่มือสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนวังยางวิทยาคม
 

 คู่มือสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนวังยางวิทยาคม


ประกาศมาตรการความปลอดภัย
 

 ประกาศมาตรการความปลอดภัย


ผังสถานศึกษาปลอดภัย
 

 ผังสถานศึกษาปลอดภัย


ITA โรงเรียนวังยางวิทยาคม