หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

  คนสร้างสุขภาวะ

  การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ขยายความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

  กิจกรรมขยายเครือข่าย สถานศึกษาพอเพียง

  กิจกรรมถอดบทเรียนและเครือข่ายร่วมพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

  วันแม่แห่งชาติ 2566

  พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ต่อไป