หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม เปิดเทอม 1/2564  
      

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนวังยางวิทยาคม ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19: วีรศักดิ์ มหาวงค์
: 2564-06-24