หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ประชุมคณะกรรมการโรงเรียน  
      

นายเทอดไทย หอมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม ได้ประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อนำปัญหา และ ข้อตกลง ในหัวข้อต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียน: วีรศักดิ์ มหาวงค์
: 2564-06-04