หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้  
รายละเอียดข่าว
 
  การแนะแนวเข้าศึกษาต่อ  
      

ตัวแทนคณะครูและตัวแทนนักเรียนได้ออกดำเนินการแนะแนวโรงเรียนเพื่อแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ โรงเรียนบ้านหนองสะโน, โรงเรียนบ้านวังยาง, โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน, โรงเรียนบ้านนนาขาม, โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร และโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง: ภูวนัย อัคพิน
: 2566-02-15