หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  
      

 วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 และการติดตามการพัฒนาการศึกษาตามนโยบาย "โรงเรียนคุณภาพ 3 วิ สู่ปัญญานฤมิต ชีวิตมีสุข ตามรอยนวัตวิถี" สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม พร้อมด้วย นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ นายชัยนาจ ศิริมุมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายยศกร สิทธิศักดิ์ไพบูลย์ ศึกษานิเทศน์ นางสาวทัตพิชา สมใจ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ณ โรงเรียนวังยางวิทยาคม: ภูวนัย อัคพิน
: 2566-09-08