.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวังยางวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง

 
 
  หน้าหลัก    Board of Education 
Board of Education
 


นายประเดิม ลี้พล
ประธานกรรมการ


นางสาวฉวีวรรณ วงค์ตาผา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสุรชาติ พ่อครางค์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน


นายประเด็ชศักดิ์ โคตรตาแสง
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


นายวรเดช แก้วพิกุล
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง


นางนุชจิรา หลานเศรษฐา
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า


นายโสภา แสนสุริวงค์
กรรมการผู้แทนศาสนา


นายนเรศ ปุ่บุตรชา
กรรมการผู้แทนครู


นายเทอดไทย หอมสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม
 
 
นายเทอดไทย หอมสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 29 ตุลาคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.170.78.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 193,339
 
โ ร ง เ รี ย น วั ง ย า ง วิ ท ย า ค ม
1 6 0 หมู่ 2 ต. วั ง ย า ง อ.วั ง ย า ง จ.น ค ร พ น ม 4 8 1 3 0
Tel : 0 4 2 - 5 7 7 0 1 1  Fax : 0 4 2 - 5 7 7 0 1 1