.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวังยางวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง

 
 
  หน้าหลัก    คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 


นายประเดิม ลี้พล
ประธานกรรมการ


นางสาวฉวีวรรณ วงค์ตาผา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสุรชาติ พ่อครางค์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน


นายประเด็ชศักดิ์ โคตรตาแสง
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


นายวรเดช แก้วพิกุล
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง


นางนุชจิรา หลานเศรษฐา
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า


นายโสภา แสนสุริวงค์
กรรมการผู้แทนศาสนา


นายนเรศ ปุ่บุตรชา
กรรมการผู้แทนครู


นายเทอดไทย หอมสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม
 
 
นายเทอดไทย หอมสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม
 
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 6 มีนาคม 2564
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.237.97.64
คุณเข้าชมลำดับที่ 209,715
 
โ ร ง เ รี ย น วั ง ย า ง วิ ท ย า ค ม
1 6 0 หมู่ 2 ต. วั ง ย า ง อ.วั ง ย า ง จ.น ค ร พ น ม 4 8 1 3 0
Tel : 0 4 2 - 5 7 7 0 1 1  Fax : 0 4 2 - 5 7 7 0 1 1