หน้าหลัก    ข่าวย้อนหลัง    ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดข่าว
 
  เข้าร่วมโครงการพลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคมโปร่งใสไม่ทุจริตกิจกรรมถอดบทเรียน ค้นหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมโปร่งใสไม่ทุจริต  

     ประกาศโดย : วีรศักดิ์ มหาวงค์
วันที่ประกาศ : 2565-06-16